Serwis specjalny

W serwisie specjalnym w zakładce Europa dostępne jest już:

  • sprawozdanie z posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy – sekcja pozostało się pestycydów, które odbyło się w dniach 21-22 listopada br.
  • sprawozdanie z posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz - Sekcja: Nowa Żywność i Bezpieczeństwo Toksykologiczne Łańcucha Żywnościowego, które odbyło się w Brukseli w dniu 17 listopada 2017 r.

W zakładce Świat:

  • sprawozdanie przedstawiciela Polski  z 49. Sesji Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Higieny Żywności (13-17 listopada 2017 r. Chicago, USA). 

Powrót do listy