Spotkanie w Mninisterstwie Zdrowia

Spotkanie zainicjowane przez  Radę Ekspercką KRSIO i BCC miało na celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących branży suplementów diety, w tym kontynuację działań KRSIO w ramach grupy roboczej przy MZ opracowującej nowelizację prawa żywnościowego. W dyskusji uczestniczyli  Dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, Dr A Balicki  i Mec T Kaczyński z KRSIO, przedstawiciele BCC oraz GIS , GIF i przedstawiciele Departamentu Polityki Lekowej MZ. Oprócz nowelizacji ustawy o BŻŻ poruszane były tematy: autoregulacji  w zakresie reklamy i dystrybucji aptecznej suplementów diety. Strona rządowa zobowiązała się do wnikliwej analizy dotychczasowych wyników działań grupy roboczej  i  proponowanych rozwiązań dot. prawa żywnościowego, a także do kontynuowania dyskusji z branżą we wszystkich poruszanych kwestiach.

Powrót do listy