Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie reklamy suplementów diety, który porządkuje sposób komunikacji, promocji i reklamy zapewniając konsumentom rzetelną i jasną informację dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

Dokument Kodeksu DPRSD do pobrania (wersja PDF.)

Lista Sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety (wersja PDF.)