Eksperci Rady

(alfabetycznie):

 

 1. dr n. biochem. Teresa Brodniewicz - MTZ Clinical Research Sp. z o. o. (czytaj więcej)
 2. prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 3. prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki  (czytaj więcej)
 4. mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk -Andrzejewsja Sp.j. (czytaj więcej)
 5. mec. Joanna Krakowiak - Wardyński i Współnicy sp. k. (czytaj więcej)
 6. dr n. biol. Maria Ładyga - Instytut Sportu 
 7. dr n. med. Wojciech Marlicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. dr Agnieszka Matusiak - Uniwersytet Łódzki (czytaj wiecej)
 9. dr n.zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (czytaj więcej)
 10. prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska - Uniwersytet Łódzki
 11. mgr inż. Grażyna Osęka - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk-Andrzejewska Sp.j. (czytaj więcej)
 12. dr n. farm. Andrzej Pokrywka - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 13. dr n. biol. Karolina Rudnicka - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 14. dr hab. Dorota Szostak-Węgierek -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 15. mgr Daniel Szostek - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 16. dr prawa Agnieszka Szymecka-Wesołowska - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 17. prof. dr hab. Bożena  Waszkiewicz-Robak- PWSIP w Łomży
 18. dr prawa Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (czytaj więcej)
 19. dr n. chem. Katarzyna Zawada - Warszawski Uniwersytet Medyczny