Rada ekspercka

Komitet Stały REx:

Mgr inż. Katarzyna Wójcicka

Przewodnicząca Rady Eksperckiej KRSIO

absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów europejskich, certyfikowany  doradca w sieci „Linking Science to Business" (Eurobiobiz, Komisja Europejska), szef zespołu projektowego międzynarodowego  projektu (Kanada-Francja-Dania-Polska)  w ramach VI Programu  Ramowego KE dot. antyoksydantów i  wielu projektów na styku przemysł-nauka, z  wieloletnim doświadczeniem w  zarządzaniu  firmami o profilu  produkcyjnym, usługowym i doradczym  dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i suplementów diety, członek - założyciel Krajowej Rady Suplementów i Odżywek  (9 lat  w Zarządzie tej Organizacji). 

Mec. Magdalena Wawrzyniak

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym, firmom z branży wyrobów medycznych oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi.

dr Andrzej Balicki

Radca prawny, szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.; rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków obronił na Uniwersytecie Warszawskim; stypendysta Uniwersytetów w Liège i Leuven, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Collegium Invisibile; członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; doradza w szczególności podmiotom świadczącym usługi medyczne, producentom leków, wyrobów medycznych i żywności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego, a także prawa konkurencji; jest częstym prelegentem na konferencjach branżowych i autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013).

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora nzw; doktorat w dziedzinie nauk chemicznych realizowała na Wydziale Chemicznym PW, we Francji (CNRS) i Niemczech (GKSS); rozprawę habilitacyjną obroniła w kierunku biotechnologia; za osiągnięcia naukowe otrzymywała stypendium FNP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymała Medal Młodego Uczonego PW; założyła szkołę HPLC i technik sprzężonych realizującą kursy specjalistyczne na Wydziale Chemicznym PW; specjalizuje się w badaniu biodostępności i mechanizmu transportu/przemian: kompleksów metali stosowanych we współczesnej medycynie (platyny, rutenu, złota i galu) oraz kompleksów zawierających makro- i mikroelementy obecnych w suplementach żywności pochodzenia syntetycznego i naturalnego (m.in. Fe, Co, Cu, Zn, Cr, V, I, Mn, Mo).

dr n. prawnych Ewa Butkiewicz

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za praktykę life science i postępowań regulacyjnych oraz praktykę usług płatniczych. Posiada tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwinęła i nadzoruje praktykę kancelarii w dziedzinie life science. Jest Przewodniczącą Grupy Life Science w ramach Lex Mundi, jednego z największych niezależnych stowarzyszeń firm prawniczych na świecie. Zajmuje się prawem farmaceutycznym, prawem żywnościowym, regulacjami dotyczącymi kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Reprezentuje klientów z sektora life science w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sporach patentowych. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła jako doradca w 2003 roku. Od listopada 2004 roku jest wspólnikiem kancelarii.

Tomasz Kaczyński

Radca prawny i Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.Świadczy bieżące doradztwo ponad czterdziestu przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym oraz kosmetycznym, w tym producentom, dystrybutorom i sieciom aptek. Zakres jego ekspertyz obejmuje wszystkie obszary prawa farmaceutycznego, od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania, dystrybucji, importu równoległego, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Specjalizuje się również w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności regulacji dotyczących FSMP i suplementów diety.

Adwokat Janusz Pruszyński

Eksperci Rady (alfabetycznie):

 1. prof. nadzw. dr inż. Jacek Arct -Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 2. dr n. biochem. Teresa Brodniewicz - MTZ Clinical Research Sp. z o. o. (czytaj więcej)
 3. prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 4. prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 5. dr Anna Zemełka-Jesiołowska - Agencja Doradztwa Gospodarczego A.M.Jesiołowscy Sj. (czytaj więcej)
 6. dr med. Renata Jurgiel -Centrum Odchudzania i Zdrowego Odżywiania
 7. mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk -Andrzejewsja Sp.j. (czytaj więcej)
 8. mec. Joanna Krakowiak - Wardyński i Współnicy sp. k. (czytaj więcej)
 9. dr n. biol. Maria Ładyga - Instytut Sportu 
 10. dr n. med. Wojciech Marlicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 11. dr Agnieszka Matusiak - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 12. dr n.zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (czytaj więcej)
 13. prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska - Uniwersytet Łódzki
 14. mgr inż. Grażyna Osęka - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk-Andrzejewska Sp.j. (czytaj więcej)
 15. dr n. farm. Andrzej Pokrywka - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie 
 16. dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska -Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 17. dr n. hum. Filip Raciborski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 18. dr n. biol. Karolina Rudnicka - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 19. dr hab. Dorota Szostak-Węgierek -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 20. mgr Daniel Szostek - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 21. dr prawa Agnieszka Szymecka-Wesołowska - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 22. prof. dr hab. Franciszek Świderski -Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 23. mgr inż. Przemysław Tronina - CONSILIUM | żywność & pasze
 24. prof. dr hab. Bożena  Waszkiewicz-Robak- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 25. dr prawa Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (czytaj więcej)
 26. dr n. chem. Katarzyna Zawada - Warszawski Uniwersytet Medyczny