Serwis specjalny

W serwisie specjalnym w zakładce EUROPA znajdą Państwo następujące sprawozdania z grup roboczych przy KE:

  • sprawozdanie z posiedzenie gr. roboczej ds. substancji dodatkowych, które odbyło się w dniu 9 listopada 2018 r.
  • sprawozdanie z posiedzenie gr. roboczej ds. trwałych zanieczyszczeń organicznych, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2018 r.
  • sprawozdanie z gr. rob. ds. materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, które odbyło się w dniach 18-19 grudnia 2018 r.
  • sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej ds. aromatów, które odbyło się w Brukseli w dniu 6 listopada 2018 r.
  • sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej ds. zanieczyszczeń rolniczych, które odbyło się w Brukseli w dniu 12 listopada 2018 r.
  • sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej ds. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, dotyczącego uproszczonego znakowania na froncie opakowania (FoP), które odbyło się w Brukseli w dniu 22 października 2018 r. (wraz z prezentacjami).
  • sprawozdanie z warsztatów dotyczących oceny prawodawstwa w zakresie napromieniania żywności, które odbyło się w Brukseli w dniu 12 listopada 2018 r.
Powrót do listy