Manifest

Przytłaczające dowody potwierdzają obecnie korzystny wpływ suplementów diety na zdrowie człowieka, oraz fakt iż łącznie ze zrównoważoną i zdrową dietą przyjmowanie suplementów diety przyczynia się do utrzymania zdrowia ludzi i ograniczenia kosztów opieki zdrowotnej.

Te i jeszcze więcej informacji na temat tego, czym suplementy diety są w naszym życiu oraz w procesie utrzymywania zdrowia, a także wiele interesujących informacji na temat wyzwań, przed którymi stoją uczestnicy rynku suplementów diety w UE, można znaleźć w manifeście EHPM - naszej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Producentów Zdrowej Żywności.

Wraz z rozpoczęciem się nowej kadencji politycznej na szczeblu UE, zarówno EHPM, jak również organizacje krajowe, takie jak KRSiO są zaangażowane w pracę nad wieloma zagadnieniami, aby zapewnić, że sektor suplementów diety przyczyni się do poprawy zdrowia obywateli i budowy silniejszej gospodarki wspólnotowej w nadchodzących latach.

W dokumencie między innymi:

  • procedura wzajemnego uznawania oraz aktualizacja europejskiego prawa żywnościowego
  • zmiana podejścia do oświadczeń zdrowotnych
  • bezpieczeństwo składników roślinnych
  • definicja terminu „probiotyk”
  • wsparcie dla rozwoju i innowacji
  • e-handel i walka z nieprawdziwymi informacjami w sieci
  • jakość i bezpieczeństwo suplementów diety.
Powrót do listy