IV edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową została wydłużona

Informujemy, że IV już edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i ekonomicznym została wydłużona. Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną oraz polityczną za wschodnią granicą kraju wracamy ze zdwojoną siłą do promowania młodych, zdolnych ludzi.

Zapraszamy do przesyłania prac licencjackich, magisterskich, doktorskich.

Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:

  1. Autorzy prac - uczestnicy w imieniu własnym
  2. Uczelnia, na której została złożona i obroniona praca, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą.

 Prace zgłaszane do konkursu powinny spełniać poniższe warunki:

  1. zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
  2. zostały obronione w terminie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
  3. zostały złożone i obronione na Uczelni;
  4. praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry,
  5. nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3 członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady Eksperckiej naszej organizacji. Jury posiłkować się będzie opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym eksperta sprawozdawcy. Jury wyłoni najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

  1. wartość merytoryczna pracy;
  2. nowatorski i twórczy charakter pracy;
  3. poziom edytorski pracy.

Prace dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny spełniać warunki określone w Regulaminie i zostać przesłane na adres siedziby Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (ul. Chłodna 64; lok. 314; Warszawa 00-872) w terminie do 31 marca 2024 r.

Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona członków KRSiO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie) nagroda pieniężna w wysokości minimum 2.000 zł brutto oraz wystąpienie autora na forum publicznym, podczas konferencji organizowanej przez naszą organizację.

Regulamin (dokument PDF.)

Formularz zgłoszeniowy (dokument Word).

Powrót do listy